search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Strategier för att motverka symptom från e-postöverbelastning

Motverka generell kommunikationsöverbelastning.

  • Kontrollera inkorgen i självvalda pauser, undvik externa notifikationer.
  • Arbeta segmenterat i stället för under konstant e-postflöde.
  • Håll nere antalet mejl i inkorgen.
  • Håll nere antalet e-postmappar i bruk.
  • Utöka självständigheten i arbetet.

Strategierna är empiriskt underbyggda i forskning.

Magnus Andersson, Tom Knutson och Kamilla Kvarntorp

Annons
Annons