search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Södertörns tingsrätt vann Klarspråkskristallen

Södertörns tingsrätt har tilldelats Klarspråkskristallen 2017 av Institutet för språk och folkminnen.

Priset delas ut till den myndighet, kommun eller landsting som har genomfört det mest inspirerande klarspråksarbetet.

Södertörns tingsrätt vann med bland annat följande motivering: ”Klarspråkskristallen 2017 tilldelas Södertörns tingsrätt för dess långsiktiga och systematiska arbete med att skriva begripliga domar och beslut.”

Annons
Annons