search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Skiljedomens ädla konst

Ny biografi om Gunnar Lagergren

Gunnar Lagergren (1912–2008), svensk jurist med en bred och framgångsrik karriär, en av världens främsta internationella skiljedomare. Han agerade som skiljeman i en rad tvister, både politiska och kommersiella, exempelvis gränskonflikterna mellan Indien och Pakistan (Rann of Kutch, 1968) och mellan Egypten och Israel (Taba, 1988). Åren 1966–1990 var han medlem av Permanenta skiljedomstolen i Haag. Han var hovrättspresident, riksmarskalk och hade även flera andra internationella domaruppdrag, bland annat i Europadomstolen i Strasbourg och i den internationella domstolen i Tanger. Han var dessutom ledamot i två tyska domstolar som avgjorde skadeståndskrav eller återställande av egendom som hade beslagtagits av nazisterna. Boken som initierats av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut är utgiven på Ekerlids förlag.

Skiljedomens ädla konst – internationell domare för handel, fred och mänskliga rättigheter av Anders Johnson.

Bitte Wölkert
Annons
Annons