search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Saddams rättegång var en skenprocess”

– Att försvara Saddam Hussein innebar stora faror. Därför skrev jag mitt testamente innan jag for till Irak, sa den libanesiska advokaten Bushra al-Khalil.

Bushra al-Khalil var en av den avsatte irakiske diktatorn Saddam Husseins försvarsadvokater. Vid en föreläsning ordnad av Advokater utan Gränser den 30 maj berättade hon om sin roll i rättegången mot Saddam.

Ockupationsförvaltningen i Irak, Provisoriska koalitionsmyndigheten, stiftade en särskild lag den 9 december 2003 som skapade en specialdomstol för att döma Saddam. Saddam tillfångatogs den 13 december.

– Ett av de skäl som drev mig att ta uppdraget var att jag fick veta att domen mot Saddam var förutbestämd före rättegången och att han skulle avrättas. Jag ringde nyhetskanalen al-Jazira och förklarade att jag var intresserad av att vara försvarare i rättegången, sa Bushra al-Khalil.

Tre av saddams övriga försvarsadvokater mördades under processen. Under rättegången lät rättens ordförande avlägsna Bushra al-Khalil från rättssalen vid flera tillfällen. Försvararna hade inte möjlighet att tala med Saddam i enrum, och fick inte tid att förbereda förhören under rättegången.

– Min plan var att avslöja för omvärlden att det var en skenrättegång. Vi tyckte att det var oerhört viktigt att alla skulle få reda på att rättegången inte var opartisk och rättvis, sa Bushra al-Khalil.

Saddam åtalades för brott mot mänskligheten, som bestod i att han undertecknade dödsdomar mot 148 shiiter från staden Dujail som dömdes för ett attentatsförsök mot honom 1982. Rättegången inleddes i oktober 2006.

Saddam var sunnit. Bushra al-Khalil tillhör en känd shiitisk familj, och det väckte uppseende när hon åtog sig försvararuppdraget.

– Saddam var upprörd över att han anklagades för att ha dödat shiiter av sekteristiska skäl, fast han var sekulär, sa Bushra al-Khalil.

Bushra al-Khalil underströk att en president vanligen har immunitet och inte ska ställas till svars för sina handlingar som president.

– För att undgå detta, försökte man ge intryck av brott mot mänskligheten, sa Bushra al-Khalil.

Dödsstraffet hade avskaffats i irakisk lag. Men Provisoriska koalitionsmyndighetens chef, amerikanen Paul Bremer, hade fått befogenhet att justera den irakiska strafflagen.

– När vi i försvararteamet läste lagen, upptäckte vi att dödsstraffet hade återinförts, sa Bushra al-Khalil.

Den 5 november 2006 dömde tribunalen Saddam till döden genom hängning. Hans överklagande avslogs den 26 december, och den 30 december avrättades han. Övriga åtal mot Saddam lades därmed ned.

Amnesty uttalade att rättegången var orättvis, och Human Rights Watch ansåg att rättegången var bristfällig och att avrättningen av Saddam innebar ett betydande steg bort från rättsstaten i Irak.

FAKTA: ADVOKATER UTAN GRÄNSER

Advokater utan gränser (AUG) är en ideell partipolitisk obunden organisation som har till uppgift att inom och utom Sverige tillvarata de mänskliga rättigheterna och verka för rättsstatens principer. AUG bildades 1998 och organiserar advokater och biträdande jurister som arbetar för de grundläggande mänskliga rättigheterna.

AUG arbetar för ett fritt och oberoende advokatväsende vilket är en absolut förutsättning för rättsstatens upprätthållande.

AUG:s grundläggande princip är individens rätt till en rättvis rättegång.

AUG ska i synnerhet bistå advokater/advokatorganisationer i deras arbete för mänskliga rättigheter och bistår advokater som drabbas av förföljelse eller påtryckningar eller som får sin självständighet hotad.

Läs mer på advokaterutangranser.se.

Annons
Annons