search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Så gjordes undersökningen

Tre studier om advokaternas välmående har gjorts. De presenterades 2006 och 2012 och i maj 2017.

Den senaste studien bygger på en enkät med öppna frågor som skickades ut till 5 056 aktiva advokater. 1 282 advokater i olika åldrar med olika verksamhetsinriktning från hela Sverige svarade på enkäten om hur deras arbete har förändrats och om deras syn på IT, effektivitet och stress.

Syftet med studien är att kartlägga hur advokater som yrkesgrupp och individuellt upplever att de påverkas av informationsteknik och stress. Studien ska användas som underlag för det fortsatta arbetet med att komma till rätta med stressen inom yrkesgruppen.

Läs mer:

  • Fokus på jobbet, Sara Hultman och Martin Ström, Natur och kultur 
  • En sekund före, Rasmus Hougaard, Martin Ström och Jens Näsström, Secare förlag

Tom Knutson, Kamilla Kvarntorp och Magnus Andersson

Annons
Annons