search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Riksdagsnätverk vill se lag mot organhandel

Spanien och Italien har nyligen antagit lagar som kriminaliserar organhandel. Det nyligen bildade nätverket mot organhandel i riksdagen vill se att en liknande lag införs i Sverige och andra EU-länder.

Onsdagen den 3 maj arran­gerade de ett seminarium i riksdagen om organhandel i Kina. Huvudtalare var den amerikanske journalisten och författaren Ethan Gutmann som skrivit boken The Slaugther om en storskaligt organiserad och statligt involverad transplantationsindustri i Kina.

Gutmann berättade att det enligt officiella siffror från kinesiska regeringen genomförs omkring 10 000 organtransplantationer i Kina varje år från frivilliga donatorer och avrättade fångar. Hans efterforskningar visar dock att det egentligen sker 60 000–100 000 organtransplantationer i Kina varje år, troligen ännu fler.

– Sannolikt står samvetsfångar för lejonparten av organdonationerna, mot deras vilja. Sedan förföljelserna av Falungong-rörelsen 1999 har det skett en massiv ökning av organtransplantioner, sade Ethan Gutmann.

Transplantationerna är inte bara avsedda för kinesiska patienter utan också föremål för en organturism från andra länder. Spanien och Italien har nyligen antagit en lag som kriminaliserar organhandel.

Journalisten och författaren Ethan Gutmann välkomnar nätverket mot organhandel i riksdagens förslag att kriminalisera organhandel i Sverige och andra EU-länder.

– Jag vet inte om en sådan lagstiftning skulle rädda liv.

Men jag tror att den kinesiska regeringen skulle lyssna till kritiken. Och att inte ignorera problemet ger Sverige rent samvete, sade han.

Johan Persson
Annons
Annons