search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rådmän kritiseras för domskälsskrivning

JO kritiserar två rådmän för tvistemålsdomar som gällde vårdnad om barn.

Under en inspektion av Eksjö tingsrätt uppmärksammade justitieombudsmannen Lars Lindström sju tvistemålsdomar som gällde vårdnad om barn där domstolen på olika sätt angett att underlaget för rättens prövning var handlingarna eller akten i målet och vad som i övrigt framkommit vid huvudförhandlingen i målet.

Efter att ha utrett tingsrättens handläggning av målen kritiserar JO nu de två rådmän som var ansvariga för domarna för utformningen av domskälen eftersom domarna ger intryck av att rätten grundade domarna på mer än vad som hade förekommit vid huvudförhandlingarna.

JO skriver: ”Det som står i de sju granskade domarna om att underlaget för rättens prövning var handlingarna eller akten i målet och vad som i övrigt hade framkommit vid huvudförhandlingen beskriver inte ett lagligt sätt att handlägga målen. Formuleringen ger intryck av att rätten efter huvudförhandlingen fritt kommer att botanisera i akten för att få underlag till domen. Sådana är alltså inte reglerna.” 

Annons
Annons