search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Östra avdelningens styrelse – rättelse

I Advokaten nr 4 blev uppgifterna om Östra avdelningens styrelse 2017 tyvärr fel. Den riktiga styrelsesammansättningen är som följer:

Ordförande
David Sommestad, Nyköping

Vice ordförande
Anna von Knorring, Jönköping 

Sekreterare
Henrik Snellman, Växjö

Ledamöter
Sandra Putsén, Norrköping
Lisa Almgren, Växjö
Magnus Nedstrand, Linköping

Suppleanter
Karin Carlsson, Katrineholm
Erika Lindquist, Eskilstuna
Emil Löfström, Kalmar

Annons
Annons