search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2017 om inte annat anges.

Andersson, Mari: Inkomstskattelagen : en kommentar. D. 1–2 / Mari Andersson, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus (17. uppl. Wolters Kluwer. 1900 s. Gula biblioteket)

Benndorf, Fredrik: Skuldsaneringslagarna : en kommentar / Fredrik Benndorf och Nils-Bertil Morgell (Karnov Group. 372 s.)

Bernitz, Hedvig: Statsrätt : arbetskompendium / Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep (13. uppl. Wolters Kluwer. 116 s.)

Björk, Annah: Båt 370 : döden på Medelhavet / Annah Björk, Mattias Beijmo (Norstedts. 277 s.)

Finlands civil- och handelsrätt : en introduktion / redigerad av Johan Bärlund, Frey Nybergh, Katarina Petrell (5. uppl. Helsingfors : Talentum, 2016. 501 s.)

IFRS-volymen 2017 (14. uppl. Far Akademi. 978 s.)

Insolvensvolymen 2017 (22. uppl. Far Akademi. 768 s.)

Johansson, Anders: Fallet Samir / Anders Johansson, Samir Sabri (Ordfront. 330 s.)

Jonsson, Anna: Att förebygga och hantera påverkansförsök : en handbok / Anna Jonsson, Karolina Hurve, Johanna Skinnari (Brottsförebyggande rådet. 132 s.)

Lavin, Rune: Viteslagstiftningen : en kommentar (3. uppl. Wolters Kluwer. 247 s. Gula biblioteket)

Mellqvist, Mikael: Konkurs och annan insolvensrätt / Mikael Mellqvist och Lars Welamson (12. uppl.  Wolters Kluwer.

392 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 41)

Olsson, Jan: Grundläggande kriminalteknik / Jan Olsson och Thomas Kupper (3. uppl. Jure. 388 s.)

Sellgren Karlsson, Monika: Stora förundersökningar och brottmål : utveckling, omfång och karaktär / Monika Sellgren Karlsson, Martin Geisler och Nina Törnqvist (Brottsförebyggande rådet. 98 s. BRÅ rapport ; 2017:4)

Svernlöv, Carl: Svensk kod för bolagsstyrning : en kommentar (5. uppl. Wolters Kluwer. 244 s. Gula biblioteket)

Wennberg, Suzanne: Introduktion till straffrätten (11. uppl. Wolters Kluwer. 116 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons