search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser Världen

Vägledning om advokaters IT-skydd

CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har antagit en vägledning om att förbättra advokaters IT-skydd mot olaglig övervakning. Vägledningen riktar sig till de advokatsamfund som är medlemmar av CCBE och består av två delar. I den första delen ges en allmän översikt över hur advokater kan förhålla sig till IT-säkerhetsfrågor. Den andra delen ger mer specifik vägledning till vilka tekniska åtgärder advokater kan vidta för att skydda sig mot olaglig övervakning eller andra ingrepp i deras IT-system.

Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.

Advokat ny president i Sydkorea

Den 64-årige människo­rättsadvokaten Moon Jae-In som har valts till president i Sydkorea. Moon leder Demokratiska partiet och valdes efter att Sydkoreas förre president Park Geun-Hye tvingades avgå i mars efter anklagelser för inblandning i en omfattande korruptionshärva.

Ny praxis i Europadomstolen vid avslag

Från och med 1 juni 2017 har Europadomstolen för mänskliga rättigheter en ny praxis för motivering vid avslag vid beslut som fattats av en enda domare. CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, välkomnar beskedet som CCBE arbetat för i flera års tid.

Annons
Annons