search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Migrationsverket stoppar alla Dublinöverföringar till Ungern

Migrationsverket har bestämt att tills vidare stoppa alla överföringar av asylsökande till Ungern. Skälet är att asylsökande har svårt att få sina skyddsskäl prövade i Ungern.

Migrationsverket har tidigare överfört asylsökande till Ungern bara i begränsad omfattning, eftersom Ungern inte har tagit emot de sökande. Det nya beslutet innebär i praktiken att Migrationsverket fortsätter att fatta beslut om överföringar till Ungern, men att verket samtidigt beslutar att överföringarna tills vidare inte ska genomföras.

Bakgrunden till Migrationsverkets ställningstagande är den nya ungerska asyllagstiftningen. Den trädde i kraft den 28 mars och innebär bland annat att alla asylsökande hålls i ”transitzoner” vid Ungerns gräns mot Serbien medan deras ansökningar behandlas. Undantag görs bara för barn under 14 år.

Ungern har också förklarat att landet inte kommer att godta några överföringar enligt Dublinförordningen, om den sökande inte har visum till Ungern, är asylsökande från västra Balkan, eller är ett barn utan vårdnadshavare och överföringen till Ungern bedöms ligga i barnets bästa intresse.

Migrationsverket ska nu utreda närmare i vilken utsträckning asylsökande kan få tillgång till den ungerska asylprocessen och om asylsystemet och mottagandet har systematiska brister som innebär omänsklig eller förnedrande behandling av de sökande enligt artikel 3.2 i Dublinförordningen.

Migrationsverket har omkring 100 ärenden där verket har beslutat om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, men där överföringarna inte har genomförts.

Magnus Andersson
Annons
Annons