search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Jour ska minska stress

Många advokater arbetar under delar av semestern. För att fler ska få en sammanhängande ledighet har advokatbyrån Lindahl i Stockholm infört jourhavande advokater.

Det blir allt vanligare att advokater åker in till kontoret och jobbar några dagar under sommarsemestern. Många känner sig stressade över att ständigt vara nåbara, visar studien om hur advokater upplever IT och stress.

– Vi har inte fyra veckors ostörd semester. Det beror på de ökade kraven på oss att finnas där när klienterna behöver vår hjälp. Förra sommaren införde min avdelning, på prov, att en partner har jour under en vecka och sedan blir avlöst av en annan partner. Den som verkligen behöver vara ledig kan föra över arbete till den som har jour. Tanken är att jämna ut och lätta på arbetsbördan, samtidigt som tillgängligheten ökar, säger Peter Lilja, delägare på advokatfirman Lindahl.

En anledning till att det är ovanligt med liknande joursystem kan vara att det är svårt att överta en annan advokats ärende.

– Det är lätt att missa någon detalj, och klienten kan tappa kontinuiteten med advokaten. Men det går att ärva ärenden, det handlar mycket om inställning, säger Peter Lilja.

Ett annat sätt att komma till rätta med den ökade stressnivån är, enligt Peter Lilja, att som ledare jämna ut arbetsbördan, så att inte samma medarbetare alltid har högst arbetsbelastning. Och efter högintensiva arbets­perioder kan personalen också gå hem tidigare än normalt. Ytterligare ett annat sätt att minska stressen är att ta med en extra person i projekt som väntas bli intensiva – till exempel om klienten finns i Asien där tidsskillnaden är åtta, tio timmar.

– Projektet kan också vara stort eller svårt. Då kan det redan från början vara på sin plats att ta med en extra person.

Ett stressmoment under ledig tid är e-posten. Men Peter Lilja tycker att det är svårt att hitta riktlinjer för hur medarbetarna ska hantera mejlen under fritiden.

– Kruxet är att många av klienterna köper vår tjänst därför att de inte själva har kapacitet att göra arbetet. Det gör att det inte går att stänga av mejlen klockan 17. Och konkurrensen bland de affärsjuridiska byråerna om uppdragen är väldigt tuff. Det gör att exceptionellt hög tillgänglighet är ett konkurrensmedel. Det är inte så lätt att säga ”det var en svår fråga, vi återkommer med ett svar i sinom tid.” Då kanske klienten går till en annan byrå, säger Peter Lilja.

Tom Knutson, Kamilla Kvarntorp och Magnus Andersson

Annons
Annons