search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Få svenska advokater i nätverket Elena

Europeiska advokater som arbetar med migrationsrätt samarbetar genom nätverket Elena. Advokat Tomas Fridh menar att fler svenska advokater borde använda sig av resursen.

I stora delar av Europa hanteras huvudsakligen mål rörande migrationsrätten inte av advokater och biträdande jurister utan av frivilligorganisationer. Organisationerna driver tillsammans juristnätverket Elena, som finns i 35 europeiska länder.

I Sverige, Norge och Frankrike koordineras nätverket av advokater. Tomas Fridh, advokat i Göteborg och ordförande för migrationskollegiet i västra Sverige, är koordinator i Sverige för nätverket.
– Internationellt är nätverket väldigt aktivt. Det allra mesta arbetet handlar om dialog vid jämförande studier av lagstiftning eller när klienter flyttar mellan länder. Vi hjälper utländska kollegor genom att svara på hur rättsläget ser ut i Sverige när det finns principiella mål, säger Tomas Fridh.

Omkring 50 svenska advokater och jurister är anslutna till nätverkets utskick med aktuell internationell och sammanställd praxis från hela Europa om migrationsrätt.

Tomas Fridh tycker att nätverket är en resurs som fler svenska advokater borde använda sig av.
– Det är en resurs som har mycket ämneskunskap. Eftersom Europarätten och migrationsrätten blivit mer och mer betydelsefull, så skulle kurserna och utbildningsmaterialet vara nyttigt för än fler advokater som arbetar med internationell migrationsrätt. Vi kan använda oss ännu mer av dess mejlnätverk och framför allt gå på kurser och delta mer aktivt i det nationella nätverket, säger Tomas Fridh.

Läs mer om nätverket här.

Johan Persson
Annons
Annons