search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

”Det livslånga lärandet är min stora drivkraft”

André Andersson, advokat och delägare på Mannheimer Swartling, har utsetts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

I motiveringen sägs bland annat ”Advokat André Andersson har allt sedan hans yrkesmässiga verksamhet påbörjades haft som sitt kanske största intresse att främja samverkan mellan det praktiska yrkeslivet och den juridiska forskningen”.

Varifrån kommer ditt intresse?

– Det kommer sig av tre huvudsakliga skäl. Juristprogrammet i sig är en yrkesutbildning. Den ska bedrivas på vetenskaplig grund eftersom det är en akademisk utbildning, men samtidigt måste den också vara utformad så att den förbereder väl för yrkeslivet. Det innebär att vi som advokater och som bransch har ett ansvar för att arbeta med att ge information och stöd till yrkesutbildningen. Vi på Mannheimer Swartling är den kanske största avnämaren av utbildningen och har då ett särskilt stort ansvar.

– Det andra skälet, som är min egen största drivkraft, är det livslånga lärandet. För att bli en bra advokat ska man dels vara inställd på att ständigt lära sig nya saker, dels aktivt delta i utvecklingen av juridiken. Det är viktigt för mig att förmedla detta i vår organisation, att det här är en del av din roll som advokat på Mannheimer Swartling att engagera dig, att utveckla dig själv och att utveckla juridiken i Sverige. Det är ett sätt för oss att vara med och skapa en brygga mellan forskning och praktiskt juridiskt arbete och öka förståelsen i branschen för att detta är viktigt.

– Mitt tredje skäl handlar om forskningen. Vi som advokater är ju intresserade av forskning, inte bara av produktionen av jur. kand. Den doktrin som blir resultatet av forskningen är vårt verktyg när vi arbetar. Om vi som advokater är med och stimulerar och påverkar forskningen så leder det till att vi får bättre verktyg som praktiserande jurister.

Hur ser advokaters intresse ut för den juridiska forskningen?

– Tack vare Stockholm Centre for Commercial Law, som är en fantastisk institution, finns det väldigt många advokater och bolagsjurister i Stockholm som är engagerade och tycker att det är roligt att delta i en akademisk diskussion. Men kanske kunde det vara ännu fler. I ett internationellt perspektiv så är centret en ovanligt bra plattform för att skapa engagemang, samarbete och samverkan inom juridisk forskning, som jag tror att det finns få andra i Europa som kan mäta sig med.

Har du övervägt att ge dig in i forskningens värld på heltid?

– Jag har nog lekt med tanken ett antal gånger. Men dels som advokat, dels som person så är jag van vid korta deadlines och mer avgränsade projekt. Jag är inte säker på att jag skulle ha den självdisciplin som behövs för att sätta mig och skriva en avhandling på fyra, fem år. Sedan tycker jag personligen att det är roligare med människor, seminarier och undervisning än skrift och skrivande.

Vilken är den största nytta du har av din stora erfarenhet från forskningsvärlden i din advokatgärning?

– Det ger mig en närkontakt med aktuell forskning och en möjlighet att enkelt diskutera och ventilera frågor med de som är engagerade i forskning på universitetet. Jag får reda på vad som händer innan det har kommit ut i skrift och artiklar och ibland också ge ett praktiskt perspektiv på aktuella frågeställningar.

Har du något råd till andra kollegor som är nyfikna på att närma sig den akademiska världen?

– Gör det eftersom det är väldigt roligt och berikande! Man kan engagera sig inom sitt område och delta i debatt och på seminarier.

Tom Knutson
Annons
Annons