search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Datum för 2017 års Stockholm Human Rights Award fastställt

Prisceremonin för 2017 års Stockholm Human Rights Award äger rum den 20 november i Berwaldhallen, Stockholm.

Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

2016 års pristagare var Mary Robinson, som bland annat varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och president i Irländska republiken. Som ordförande i stiftelsen Mary Robinson Foundation – Climate Justice är Mary Robinson en förkämpe för global rättvisa åt de människor som är mest sårbara för klimatförändringarnas inverkan.

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.

Annons
Annons