search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Allt fler hot i domstolar

Regeringens utredare föreslår en rad åtgärder för att stoppa trenden med ökande trakasserier och hot i domstolarna.

Antalet trakasserier och hot ökar i landets domstolar, enligt SVT Nyheter. Under 2016 registrerades 487 incidenter – en ökning med 30 procent jämfört med föregående år. 2009 rapporterades bara 170 incidenter i domstolarna, men det har ökat varje år.

I Domstolsverkets beräkning, som SVT tagit del av, ingår trakasserier, hot och våld men också beslag, skadegörelse och ordningsstörningar.

Sundsvalls tingsrätt beslutade exempelvis den 19 maj om att säkerhetskontroller ska genomföras vid tingsrättens lokaler mellan den 1 juni och 31 augusti ”för att begränsa risken för att det i domstolens lokaler begås brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom”.

Den 30 maj presenterade regeringens utredare Barbro Thorblad en rad förslag på åtgärder för att komma till rätta med problemen och för att domstolarna ska bli tryggare miljöer för brottsoffer, vittnen och andra som vistas i lokalerna.

Utredningen lämnar bland annat följande förslag:

  • Domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till en sidosal i stället för att följa förhandlingen inne i rättssalen.
  • Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska också få större möjlighet att närvara genom videokonferens.
  • Ordföranden ska inte kunna visa ut störande personer bara från rättssalen utan även från domstolsbyggnaden.
  • Reglerna om hur åhörare får använda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning skärps. Rättens ordförande ska också helt kunna förbjuda sådan utrustning i rättssalen.
  • Det ska vara förbjudet att fotografera andra personer i väntrum och andra allmänna utrymmen i domstolarna.
  • Fler ska omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller.

Utredningens förslag kommer nu att skickas på remiss och är tänkt att tas i bruk i juli 2018.

Johan Persson
Annons
Annons