search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyheter

"Advokatyrket är en avundsvärt stimulerande miljö"

Eva Hägg tycker fortfarande att advokatyrket är spännande och roligt efter 30 år på samma byrå.

Eva Hägg, delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, berättade personligt om advokatrollen med utgångspunkt från sin karriär. Hon började på Carl Swartling Advokatbyrå efter att hon hade suttit ting. Nu har byrån, som efter fusionen med Mannheimer & Zetterlöf 1990 blev Mannheimer Swartling, varit hennes arbetsplats i 30 år.

Under den tiden har advokatbranschen förändrats och utvecklats på många plan. När Eva Hägg började på byrån förekom inte någon specialisering. Det var omkring 1990 som byrån, som en av de första i Sverige, började specialisera sig. Av en händelse kom hon att inrikta sig på börs- och bankärenden. Så småningom kom arbetsuppgifterna att handla mer om projektledarskap. När byrån etablerade kontor i utlandet, arbetade hon på det lilla kontoret i New York i några år.


Advokat Eva Hägg. Foto: Magnus Andersson

Hon tvekade inte att ta sig an interna roller, som att sitta i utskott, leda verksamhetsgruppen eller ingå i byråns styrelse. Till slut blev hon delägare – när hon väntade sitt andra barn.

Det har inneburit ansvar för arbetsuppgifter utöver advokatuppdraget, som frågor om personal, strategi, ekonomi, handledning och ledarskap. Hon har ägnat mycket tid åt ledarskapsfrågor.

Eva Hägg har också åtagit sig uppdrag i olika organ för börs, bolag och aktiemarknad, och hon anlitas som ordförande för stora bolagsstämmor.

Hon påminde om att marknadsföring är en viktig del av advokatyrket, men tyckte inte att man skulle tänka i vanliga säljtermer när man säljer in sig själv och sina tjänster.

– Jag tycker att humor och empati är bra säljverktyg även för en affärsjurist, sa hon.

Eva Hägg sammanfattade varför hon tycker att advokatyrket är bra och roligt efter 30 år:

– Det är en avundsvärt stimulerande miljö – att syssla med spännande juridiska frågor och sammanhang där anspänningen ger kickar. Att vara en del av samhällsutvecklingen, att få lära sig saker som man inte är utbildad för och att få kämpa för att lära känna sig själv.

Hon ställde upp en devis för advokatyrket:

– Att försöka se nya frågor inte som problem, utan som utmaningar som är där för oss att lösa – det är det som är vår roll!

Eva Hägg nämnde några skillnader mellan advokatyrket nu och när hon började på advokatbyrån:

 • Fokus på projekthantering har ökat. Det är i hög grad det klienterna köper.
 • Nu går allt fruktansvärt snabbt. För 30 år sedan hade byrån gemensam postöppning varje morgon – nu är man ständigt uppkopplad.
 • Köparna av juridiska tjänster är mer sofistikerade och krävande, och de arbetar lika mycket själva i ärendena. De betalar ett högt pris och förväntar sig leverans.
 • Det är ökad konkurrens och ökat fokus på lönsamhet. Det finns en risk att entreprenörs­andan försvinner när organisationerna blir så stora som i dag – alla medarbetare tänker inte på att de är en del i att driva ett eget företag.

Eva Hägg avslutade med att reflektera över vad hon ser som de största utmaningarna för advokatbranschen:

 • Oförutsägbarheten i advokatyrket.

– Vi måste arbeta för att skapa förutsägbarhet i vårt dagliga arbete, så att man vet att man någon gång kan få vara ledig.

 • Skapa en hållbar arbetsplats.

– Vi måste hitta ett förhållningssätt för att vara en attraktiv arbetsgivare för unga jurister. Det håller inte att arbeta dygnet runt i långa perioder. Förhållningssättet leder också till frågor om lönsamhetsmodellerna.

 • Engagemang och ansvarstagande.

– För att åstadkomma det i en stor organisation måste man arbeta med målbilder för både byrån och individen.

 • Karriärens utformning.

– Varför måste man göra allt mellan 28 och 38? Kan man inte dra ned på arbetstempot i mitten, och komma tillbaka och bli delägare senare?

 • Kvinnliga delägare.

– Det är en helt avgörande fråga!

 • Ny utveckling och nya krav.

– Hur förhåller vi oss till teknisk utveckling, nya arbetssätt, nya kommunikationssätt? Vi måste fundera på hur vi ska anpassa oss och vad som krävs för en attraktiv verksamhet i framtiden.

Magnus Andersson
Annons
Annons