search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater i LVU-mål beviljas full ersättning

Kammarrätten i Göteborg bifaller de två advokaternas begärda ersättning.

Två advokater från Helsingborg respektive Osby förordnades som offentligt biträde åt varsin förälder i ett mål om beredande av vård enligt LVU åt föräldrarnas gemensamma barn.

Advokaternas arbete inne­fattade förutom den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten även genomgång av omfattande skriftligt material samt i det ena av uppdragen medverkan vid socialnämndsmöte, och de begärde därför ersättning för 11 timmar och 30 timmar respektive 16 timmar och 30 minuter.

Förvaltningsrätten i Malmö beviljade dock endast ersättning för 8 respektive 10 timmar, varpå advokaterna överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg.

Kammarrätten bedömer nu att det arbete som advokaterna lade ner var skäligt med hänsyn till målets art och omfattning och motiverat för utförandet av uppdraget som offentligt biträde i den aktuella typen av mål.

Advokaterna beviljas därför begärd ersättning för ytterligare 3 timmar och 30 minuter respektive 6 timmar och 30 minuter.

Kammarrätten i Göteborg mål nr 1569-17 samt 1627-17

Annons
Annons