search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sveriges enda byrå inriktad på samiska frågor – i Göteborg

Sveriges enda advokatbyrå med en särskild grupp inriktad på samiska frågor ligger märkligt nog i Göteborg. Front Advokater ser det dock som en fördel att verka långt från den ofta så kontroversiella frågans vagga.

I Göteborg – nästan 60 mil söder om Sveriges sydligaste sameby, Idre sameby – ligger Sveriges enda advokatbyrå med en särskild grupp inriktad på samiska frågor såsom sedvanetvister, ersättning för förlorad renbetesmark, kränkning av internationella konventioner samt etableringar av till exempel vindkraft och gruvor inom renskötselområdet.

– Det här är historiskt kontroversiella frågor som lever kvar än i dag i viss mån. Därför är det bra att vi rent fysiskt sitter långt därifrån, vilket gör oss oberoende. Advokatbyrån har fattat principbeslut att inte företräda några gruvbolag. Samma sak gäller vindkraftsbolag med verksamhet inom renskötselområde. Detta för att inte hamna i någon intressekonflikt, säger Camilla Wikland, advokat och vice vd på Front Advokater i Göteborg, och fortsätter:

– För samerna är det väldigt viktigt att känna att de inte bara erbjuds rätt kompetens utan också att de får oberoende hjälp. Genom att ta aktiv ställning på det här sättet visar vi samebyarna att vi kan erbjuda detta.


Renskötaren Rickard Länta och advokaterna Camilla Wikland och Lisa Länta. Foto: Front Advokater.

Den affärsjuridiska byrån har omkring 50 jurister och hette tills förra sommaren Gärde Wesslau Advokatbyrå Göteborg. Camilla Wikland har arbetat på byrån sedan 2007 och tog med sig intresset för samerätt från sin tidigare arbetsplats. Hon har vigt en stor del av sin yrkeskarriär åt kampen för Sveriges urfolk. I dag har Front Advokater ett team med sju jurister med kompetens och erfarenhet inom samerätt och mål rörande samiska frågor kopplat till markrättigheter, exploatering och mänskliga rättigheter.

– Ofta tenderar dessa frågor att bli omfattande, så det krävs att kunna manna upp med ett helt lag med jurister. De samiska frågorna är komplexa och inte självklarheter för varken motparter eller domstolar. Det är väldigt spännande juridik, säger Camilla Wikland.

Advokatbyrån företrädde för några år sedan – under sitt tidigare namn – samebyarna Ubmeje Tjeälddie, Ran och Vapsten i det uppmärksammade så kallade Nordmalingsmålet där markägare i Nordmalings kommun stämde de tre samebyarna i Västerbottens län. Målet handlade om huruvida det bedrivits renskötsel på markägarnas marker i tillräcklig omfattning för att sedvanerätt till renskötsel skulle anses ha uppkommit. Samebyarna som företräddes av Camilla Wikland och kollegan advokat Lars Melin vann i både tingsrätt och hovrätt. 2011 dömde också Högsta domstolen till samernas fördel.

– Det gav oss mycket uppmärksamhet som gav oss flera nya klienter. Vi gjorde bra ifrån oss i processen samtidigt som vi byggde upp en unik ämneskompetens som krävs för att tillvarata samiska intressen i rättstvister. Att företräda samerna är också en möjlighet att få göra skillnad vid sidan om den mer klassiska affärsjuridiken, säger Camilla Wikland.

Sedan årsskiftet har Front Advokater anställt en jurist verksam i Piteå bland annat för att öka kontaktytan mot den samiska världen. Advokat Lisa Länta har tidigare arbetat på bland annat advokatbyrån Kaiding och är själv medlem i samebyn Jåhkågaska tjiellde.

– Samerätt är ett begrepp som dels innefattar en särskild juridik kopplad till särskilda rättigheter för ett urfolk och dels innefattar den även annan juridik såsom miljörätt, fastighetsrätt, processrätt och avtalsrätt. Det kan handla om företagare och företagande inom samebyarna där juridiska ärenden uppstår avseende ordinära tvistemåls- och avtalsfrågor. Men det kan också handla om intrångsprocesser och sedvaneprocesser. Denna typ av ärenden tenderar ofta att bli mycket omfattande och tidskrävande, säger Lisa Länta.

Johan Persson
Annons
Annons