search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Stockholm Human Rights Award delas ut i december

2017 års Stockholm Human Rights Award kommer att delas ut vid en ceremoni i Stockholm måndagen den 4 december. Priset delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. 2016 mottogs priset av Mary Robinson.