search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Handläggning av överklagade asylbeslut

Rapport från Domstolsverket och migrationsdomstolarna.

Domstolsverket och migrationsdomstolarna har på uppdrag av regeringen tillsammans sett över hur handläggning av överklagade asylbeslut kan påskyndas genom att effektivisera handläggningen med bibehållande av en hög rättssäkerhet. Man presenterar ett antal förslag till åtgärder, bland annat att förkorta tiderna till muntlig förhandling, skapa bättre förutsättningar för ökad tillgång till auktoriserade tolkar och ett digitalt målhanteringssystem.

Effektiviserad handläggning av asylmål (Domstolsverket)

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons