search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter
  • Rakelkonferensen

Psykologtester värdefulla vid utnämning av chefsdomare

Domarnämnden tar hjälp av psykologtester vid rekryteringen av chefsdomare. Men det är inte alltid psykologens favoritkandidat får jobbet.

Sedan den 1 januari 2011 är Domarnämnden en fristående myndighet som självständigt föreslår vilka jurister regeringen ska utnämna till ordinarie domare.

Heléne Lövung, kanslichef vid Domarnämnden sedan 2014, berättade att det krävs mod av nämnden, bland annat för att inte föreslå sökande som nämnden inte anser håller måttet.

– Det är inte alltid enkelt när det är rekryteringsproblem på en ort, sade Heléne Lövung, som även konstaterade att Domarnämnden har stor makt och att dess uppdrag är meningsfullt.

Speciellt för domaryrket är domarnas i regeringsformen grundlagsfästa oberoende och självständighet. Ordinarie domare anställs också med fullmakt.

– Det ger ett starkt anställningsskydd och innebär att domaren i princip är oavsättlig, sade Heléne Lövung och tillade att det därför är viktigt att de som utnämns till domare i Sveriges domstolar är de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.


Heléne Lövung och Peter Starck. Foto: Kamilla Kvarntorp

För att utnämnas till chefsdomare måste först förutsättningarna för att bli ordinarie domare vara uppfyllda. Enligt nämndens kravprofil ska ordinarie domare bland annat ha goda juridiska kunskaper, analytisk förmåga och gott omdöme. För chefsdomare tillkommer krav på ytterligare anlag som till exempel administrativ, social och kommunikativ förmåga. För att få ett så brett bedömningsunderlag som möjligt till chefsbefattningar använder Domarnämnden sig av ett antal psykologtester. Här kommer Peter Starck in i bilden. Han är psykolog samt ledarskaps- och organisationskonsult och har medverkat vid ett stort antal rekryteringar av chefer till Sveriges domstolar. Hans erfarenhet är att gott ledarskap bland annat bottnar i psykologisk trygghet, empati och lyhördhet.

– Min slutsats är att den bästa ledaren är den som bygger och upprätthåller högt välmående och därmed hög prestation i arbetsgruppen. Utvärderingen av ledarskapet skulle kort och gott kunna vara resultatet över tid, sade han.

För att bedöma om en sökande är lämplig som chefsdomare görs tre psykologtester som kompletteras med en intervju.

– Genom testerna får vi fram personlighetsdrag och preferenser – vad vi kan förvänta oss av en person, sade Peter Starck.

I ett begåvningstest på tid mäts generell begåvning, det vill säga tankestil och logisk förmåga.

– Testet ger en bra infallsvinkel på hur snabbt man fångar upp essentiella data i ett sammanhang, drar slut­satser och tar sig vidare mot en lösning. I en ledande befattning krävs ibland att man snabbt kommer fram till en ­slutsats, en idé eller ett underlag. Testet har därför rätt stor betydelse för helhetsbedömningen, sade Peter Starck.

I ett personlighetstest svarar chefskandidaterna på en mängd frågor om sig själva. Med hjälp av svaren ges en bild av hur öppna, samvetsgranna, utåtriktade, sympatiska och anpassningsbara de är.

– God anpassningsförmåga är en grundläggande faktor för ett framgångsrikt ledarskap, sade Peter Starck.

I ett tredje test identifieras elva riskbeteenden, bland annat om personen i fråga är ombytlig, har stort kontrollbehov, är överdrivet försiktig eller manipulativ.

De tre testerna kompletteras med en strukturerad intervju som varar i en dryg timme.

– Intervjun bidrar till att säkerställa de resultat som har kommit fram i testerna. Vi har ett bra paket när vi testar domare, sade Peter Starck.

Men det är inte alltid de kandidater som han sätter främst som Domarnämnden väljer att föreslå för regeringen.

– Psykologbedömningen är bara en del av underlaget som vi tar ställning till. Därtill kommer nämndens egen intervju, i förekommande fall chefsyttrande och de skriftliga referenserna, sade Heléne Lövung.

Kamilla Kvarntorp
Annons
Annons