search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter
  • Rakelkonferensen

Nya förutsättningar kring att bedriva advokatverksamhet

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb. Forskaren Charlotta Kronblad menade att den dessutom har påverkat hela grundstrukturen och förutsättningarna att bedriva advokatverksamhet.

Samhället har de senaste decennierna genomgått en digitalisering som haft stor påverkan på inte minst hur, när och var vi arbetar. Under hösten 2016 djupintervjuade Charlotta Kronblad, forskare vid Chalmers universitet i Göteborg, 33 representanter för svenska advokatbyråer, bland annat Vinge, Mannheimer Swartling och MAQS, samt ett antal andra branschaktörer för att se om digitaliseringen även har påverkat affärsjuridiken och dess affärsmodell. (Läs mer i reportaget "Är din nästa kollega en robot?" Advokaten 1/2017.)

 

 
Charlotta Kronblad. Foto: Johan Persson

Studien visar att 75 procent av urvalet har gjort eller står inför stora it-investeringar. En tredjedel av aktörerna använder i dag virtuella system som de delar med klienter. Flera av de större svenska advokatbyråerna har nyligen påbörjat tester av programvaror för artificiell intelligens, AI.

– Det tyder på att branschen inte längre har ett lika lågt kapitalbehov som det rent historiskt haft. Det räcker inte längre med intellektuellt kapital, brevpapper och skrivmaskin. Det behöver i dag göras ganska stora it-investeringar, sa Charlotta Kronblad.

Kronblads studie visar även på att digitaliseringen och it-investeringarna har haft påverkan på advokatbyråer och andra branschaktörers affärsmodell, betalningsmodell samt behov av biträdande jurister. 32 procent av de intervjuade uppgav att de i dag inte har timpris som standardiserad prismodell.

– Digitaliseringen utmanar den klassiska betalningsmodellen som utgår från tid. Det är ganska självklart eftersom de digitala verktygen får tiden att minska. Det handlar om att ersätta timprismodellen med ett slags värdemodell, menade hon.

Charlotta kronblad menade att AI framöver kommer att förändra förutsättningarna att driva advokatbyrå än mer genom nya organisationsstrukturer och partnerskap som sker på internationell nivå. Flera engelska och amerikanska storbyråer har det senaste året bildat partnerskap med programvaruutvecklare av AI.

– Digitaliseringen blir enkelt en it-fråga, men det är en strategisk fråga. Nya ekosystem där advokatbyråer blir partners med AI-bolag visar att den och dess möjligheter påverkar hela grundstrukturen och förutsättningarna att bedriva juristverksamhet, sa Charlotta Kronblad.

Johan Persson
Annons
Annons