search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Mellersta avdelningen ökade mest under 2016

Antalet advokater ökade under 2016 – varav de flesta var kvinnor. Mest ökade antalet ledamöter i Advokatsamfundets Mellersta avdelningen.

Under 2016 ökade antalet ledamöter i Advokatsamfundet med 157 till 5 838, varav 5 245 är verksamma. En majoritet av nettoökningen – 90 av 157 – var kvinnor. Det innebär att antalet kvinnliga ledamöter i samfundet för första gången är över 30 procent.

Enligt Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2016 ökade antalet advokater i samtliga sju avdelningar. Mest ökade Mellersta avdelningen, som ökade med nästan 4 procent eller 15 advokater till 433. Den största åldergruppen bland svenska advokater är 30–39 år. 23 procent eller 1 367 av samtliga advokater är i den åldern.

Under 2016 ökade även antalet advokatbyråer i Sverige med 37 jämfört med året innan, från 1 827 till 1 864. Den största ökningen skedde bland advokatbyråer i storleken 2–19 jurister där antalet byråer ökade jämfört med 2015 från 625 till 647. Även antalet enmansbyråer i landet ökade under 2016, från 1 157 till 1 173. Antalet byråer med fler än 70 jurister minskade dock från 13 till 12 under 2016.

Johan Persson
Annons
Annons
Annons