search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kleineman får Heijnes rättsvetenskapliga pris

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har beslutat utdela stiftelsens rättsvetenskapliga pris 2017 till professorn i civilrätt vid Stockholms universitet Jan Kleineman.

Jan Kleineman, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, tilldelas Emil Heijnes stiftelses rättsvetenskapliga pris 2017 för de värdefulla insatser för rättsvetenskaplig forskning han gjort genom initierandet och förverkligandet av Juridisk Tidskrift och Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.

Kleineman, född 1953, är inriktad på kontrakts-, skadestånds- och aktiebolagsrätt och tog tillsammans med advokat Gunnar Nord initiativ till inrättandet av Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitets juridiska fakultet år 2000. Centret är i dag en betydelsefull mötesplats för akademiker och praktiskt verksamma jurister verksamma i det förmögenhetsrättsliga facket.


Foto: Tom Knutson

Jan Kleineman kommer att ­mottaga priset och prissumman på 50 000 kronor vid Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forsknings möte den 14 november.

Annons
Annons