search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

”Hela försvararvärvet sätts på sin spets”

Advokat Johan Eriksson har utsetts till försvarare åt Rakhmat Akilov, som är misstänkt för terroristbrott på Drottninggatan i Stockholm.

Hur gick det till när fick du uppdraget?
– Domaren ringde mig tidigt på morgonen innan det hade kommit in någon framställning och frågade om jag rent principiellt skulle vara intresserad av att åta mig uppdraget. Jag bestämde mig ganska snabbt att det här måste jag göra. Någonstans kände jag att någon måste försvara honom. Det är också viktigt att försvara de demokratiska principerna. Hela försvararvärvet sätts på sin spets i ett sådant här mål. Om man är en försvarsadvokat så finns det ett visst mått av kall i det, och jag tycker att det ska göra det. Och om man har möjlighet då ska man tacka ja.


Advokat Johan Eriksson. Foto: Johan Persson

Vad har kännetecknat detta uppdrag jämfört med andra, vad är sig likt och vad skiljer sig åt?
– Jag bestämde mig tidigt att jag tror att det bästa sättet att hantera ett sådant här mål är att göra precis som jag brukar. Hantera klienten som jag brukar, inte på något annat sätt. Det som är ovanligt är den fullständigt ohyggliga uppmärksamheten från medierna som var under de första dagarna. Jag har aldrig sett dess like. Jag var dessutom tvungen att hantera det själv genom att vanka runt med en mobiltelefon i handen som konstant ringde. Jag fick inte någon ro. Sedan är det ju ovanligt att alla vet om att jag har det här uppdraget så alla vill prata om det. Det blir förstås lite udda. På två timmar uppe på häktet hade jag fått etthundrafyrtiofem telefonmeddelanden när jag kom ut.

De finns ett utbrett hat mot din klient, märker du av det på något sätt som försvarare?
– Det var nästan så att man kunde ta på hatet när jag befann mig i häktningsförhandlingen. Så starkt är det. Jag kan ju inte undgå att läsa och hänga med vad som händer, så visst känner jag det starka hatet. Men någonstans kände jag att det förändrades lite när det framkom att han hade erkänt.

Du belades med yppandeförbud, samtidigt förekom det läckor, hur ser du på den situationen?
– Jag belades med yppandeförbud över vad som hade framkommit vid förhör och vad som har framkommit vid häktningsförhandlingen. Samtidigt ringer journalister till mig och vill att jag ska bekräfta massor med läckor från samma utredning. Det är ju en ganska konstig ordning. Och det är en bild som inte endast jag har. Även åklagaren är oerhört irriterad över det.

Varför är det så skadligt?
– Det ena är att det blir ju inte någonting kvar för mig att säga om jag har yppandeförbud medan min motpart kan kommentera och uttala sig. Då väger det ju väldigt lätt över på ett sätt som gör att den som är misstänkt är väldigt utsatt. Nu erkände ju han vilket kanske gör situationen något annorlunda. Om det finns ett yppandeförbud så måste båda parter respektera det.

 – Sedan finns det en annan fara med läckor. Det här är ett mål där man ska vara mycket försiktig med vilken information som kommer ut. Det följer av att man kan förvänta sig att väldigt många personer ska vittna. Därför kan man säga att det här är ett mål där det finns goda skäl för yppandeförbud. För att vittnen inte ska få möjlighet och ta del och läsa om vad de egentligen förväntas säga. Det kan i förlängningen skapas en situation där hela utredningen kan skadas av att man läcker ut information detaljerat.

Vad har det här målet för betydelse ur ett försvararperspektiv?
– Det är viktigt att alla advokater tänker att just den här typen av uppdrag är kanske den viktigaste och största utmaning som vi har haft på länge i det här landet. Vi måste försöka visa att vi klarar av att behandla folk med respekt även i en sådan här situation. Det här målet är en utmaning för hela rättssamhället.

Kommer du att räcka till/hinna med?
– Jag överväger att begära en för­svarare till. Det är ganska uppenbart att man behöver det i det här målet. Men som situationen är vill jag först etablera en bra kontakt med min ­klient så att vi tillsammans kan komma fram till vem det i sådana fall är som det ska vara. Det jag vill ha är inte bara någon som bara hjälper till utan någon som är delaktig i ett försvarsteam. Så jag tror att i slutänden kommer jag inte att vara ensam, men jag vill ge lite tid om vem och vid vilken tidpunkt.

Fotonot: Efter att tidningen gick till tryck har även advokat Robin Söder har förordnats som offentlig försvarare åt den terrormisstänkte Rakhmat Akilov sedan advokat Johan Eriksson har yrkat till Stockholms tingsrätten att även Söder ska förordnas.

Tom Knutson
Annons
Annons
Annons