search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Försiktig framtidsoptimism bland byråerna

2017 väntas bli ännu ett mellanår för företagsaffärer och börsnoteringar. 2018 ser där­emot ljusare ut. Affärsjuridiska byråer som Advokaten talat med är försiktigt optimistiska.

2016 var ett mellanår för Stockholmsbörsen. 47 nya bolag noterades på börsens listor och First North jämfört med 73 året innan, enligt siffror från nischbanken Avanza som bedömer att 2017 väntas bli snarlikt 2016. Under första halvåret 2017 väntas 25 bolag noteras på Stockholmsbörsens listor och First North.

En liknande utveckling för företagsaffärer visar advokatbyrån Baker McKenzie och Oxford Economics på i en rapport som presenterades tidigare i år. Prognosen för värdet på börsnoteringar det kommande året är ett totalt värde på cirka 18 miljarder kronor, jämfört med 22 miljarder förra året. Och transaktioner som involverar flera länder visar på en minskning med 18 procent under första kvartalet 2017 jämfört med 2016.

2018 ser däremot ljusare ut. Enligt prognosen kommer värdet på börsnoteringar 2018 att öka igen, till 27 miljarder kronor.
– Vår prognos är att 2017 kommer att bli något sämre än 2016. Det är dock ganska höga volymer på både transaktions- och börsnoteringssektorn. Andra halvan av 2016 drog ner riskaptiten hos investerare på grund av bland annat Brexit och presidentvalet i USA. Osäkerheten 2016 som spillde över i 2017 börjar släppa. Men eftersom större transaktions- och börsnoteringsprocesser tar mellan 6 och 12 månader tror vi att detta får ordentligt genomslag först under 2018, säger Anders Fast, advokat och managing partner på Baker McKenzie.

Maria-Pia Hope, managing partner på Vinge, spår att volymerna av börsnoteringar på huvudlistan kommer att gå ner något de kommande åren.
– Vid en större negativ makroekonomisk händelse kan en sådan förändring ske snabbt, även om marknaden så här långt har visat sig vara stabil trots en orolig omvärld. Inom privat M&A har vi sett en ökad transaktionsaktivitet de senaste åren. Vi ser för närvarande inga tecken på att viljan till att göra affärer skulle avta, eller att förutsättningarna skulle förändras, säger hon.


Maria-Pia Hope. Foto: Tom Knutson

Mannheimer Swartling är också försiktiga i sina prognoser över de kommande årens M&A-volymerna och antalet börsnoteringar.
– Att förutspå M&A-volymer genom att titta i kristallkulan är alltid svårt. Vi vet baserat på historiska data att M&A typiskt sett har en tendens att följa den makroekonomiska konjunkturen: Under perioder av ekonomisk tillväxt ser vi fler transaktioner medan transaktionsvolymerna minskar väsentligt i tider av ekonomisk nedgång, menar Adam Green, ordförande i advokatbyråns verksamhetsgrupp för företags­överlåtelser.

Anders Fast på Baker McKenzie menar att deras prognosticerade ökningar av transaktionsvolymer och börsnoteringar där advokatbyråer biträder företagen är positiva för de affärsjuridiska byråerna.
– För de större byråerna som arbetar med den här sortens affärsjuridik är det mycket positivt. När det är höga transaktionsvolymer så ger det mycket arbete för advokatbyråerna, även utanför M&A-teamen. Vi förväntar oss att växa i antal jurister inom transaktions- och börsnoteringssektorerna, säger han.

Johan Persson
Annons
Annons