search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter
  • Rakelkonferensen

Digitaliseringen medför omvälvande förändringar

Digitaliseringen påverkar ­redan stora delar av sam­hället och innebär nya ­affärsmöjligheter. Men utvecklingen är inte riskfri.

Kännetecknande för branscher som har tagit till sig digitaliseringen och producerar varor och tjänster på ett nytt sätt är att ingen etablerad aktör är den som har drivit transformationen.

 – Samtliga branscher har förändrats på grund av att en helt ny aktör har klivit in och ifrågasatt allt från grunden, sade Sara Öhrvall, rådgivare och styrelseledamot i flera stora svenska företag, bland andra SEB, Bonnier och Investor.

Hon gick också igenom vad som sker på fem teknikområden och hur utvecklingen påverkar oss alla. På dataområdet kan för första gången alla typer av data, både beteenden i den fysiska och i den digitala världen, aggregeras och analyseras. Möjligheterna att anpassa varje produkt och tjänst till varje individs unika behov är därför större än någonsin, berättade Sara Öhrvall.

– Vad händer när varje företag vet så mycket om kunderna redan innan de kliver in genom dörrarna eller går in på en sajt?, sade hon.


Sara Öhrvall. Foto: Johan Persson

Inom området artificiell intelligens tävlar stora aktörer som Apple och Microsoft om att utveckla så kallade bottar, det vill säga virtuella personliga assistenter i mobilen.

– Det blir som att ha en privatsekreterare i telefonen som känner oss och kan förutspå vilka behov vi har och ge oss rekommendationer proaktivt. Innan vi ens har hunnit göra en Googlesökning kommer botten att säga, jag vet vad du är ute efter, här kommer ett förslag.

Därefter talade Sara Öhrvall om teknikområdet internet of things, som handlar om röststyrda uppkopplade objekt, och gav ett exempel.

– Sensorer på min kropp känner att jag fryser och då höjs värmen automatiskt. Internet of things håller på att bli en följsam varelse som anpassar sig efter oss.

En annan ny teknik är augmented reality, med vilken det går att bygga datalager ovanpå fysiska miljöer. Med hjälp av tekniken är det till exempel möjligt att återskapa en bild av hur en brottsplats ser ut. Ytterligare en teknik som blir alltmer utbredd är automation och robotik. Vissa företag har redan ersatt mänskliga kundkontakter med robotar som vet exakt vilka preferenser varje kund har.

– Är roboten, som vet allt om kundens behov och hela tjänsteutbudet som finns tillgängligt, då en bättre eller sämre kundkontakt än en människa som är anställd? Det kan man fråga sig. Det är säkert olika i olika situationer, sade Sara Öhrvall.

Företagen väntas ta till sig digitaliseringen på olika sätt. Sara Öhrvall tror att vi bara har sett början på hur företagen genom datadrivna tjänster samlar in information för att lära sig mer om människors beteende. Många experiment kring prismodeller är också att vänta. Konkret kan tekniken leda till att det blir vanligare med realtidsprissättning, regnkläder blir då automatiskt dyrare om det regnar och billigare när solen skiner. Flera företag kommer också att testa nya affärs­modeller innan tekniken är på plats, för att på ett kostnadseffektivt och säkert sätt förbereda sig på ett digitalt skifte.  Alltmer kunskap automatiseras också med stor sannolikhet framöver.

– Företag som vågar tänka om kan kapa sina kostnader oändligt mycket.  Samtidigt kan de höja sin kompetens när individerna i företagen kan göra smartare saker. Inom journalistiken kan robotar redan skriva många slags texter och inom er bransch kan viss juridik automatiseras. Det finns områden där vi kanske underskattar datorernas överlägsenhet, sade Sara Öhrvall.

Avslutningsvis konstaterade hon att det finns fantastiska möjligheter med den nya tekniken. Men att det är viktigt att komma i håg att tekniken inte har någon etik och moral.

– I fel händer kan den här tekniken, som är så oerhört kraftfull, göra att det går väldigt snett. Vi måste alla bli mer kunniga och medvetna om tekniken och dess kraft så att vi kan ställa rätt frågor och välja rätt politiska ledare, sade Sara Öhrvall.

Kamilla Kvarntorp
Annons
Annons