search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Den förändrade Sverigebilden

Sverigebilden förändras ständigt på olika områden. Vikingar, den svenska synden och inte minst Sverige som det neutrala landet mellan öst och väst är exempel som ofta lyfts fram när olika Sverigebilder diskuteras.

Just uppfattningen om det neutrala Sverige har haft ekonomisk betydelse för svenskt näringsliv och många svenska advokater. Under det långa kalla kriget var just uppfattningen att Sverige var ett neutralt land utanför de två mäktiga militär­allianserna Nato och Warszawa­pakten en viktig orsak till att Sovjetunionen valde att förlägga skilje­förfaranden i Sverige. Det fungerade som en viktig del i skapandet av Sverige som en stormakt på skiljeförfaranden. I dag är bilden en annan. Sverige betraktas inte längre som en neutral stat mellan öst och väst. Dessutom leder den globala ekonomins snabba utveckling till att det växer fram konkurrenter runt om i världen, inte minst i Asien. Positionen som stormakt inom skiljeförfarande är inte längre given och svenska advokater ställs nu inför än viktigare och svåra frågor om hur Sverige ska fortsätta att hävda sig framgångsrikt, läs mer i fokus i denna utgåva.

Tom Knutson
Chefredaktör

Annons
Annons
Annons