search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2017 Årgång 83
Nr 4 2017 Årgång 83

Fokus

Så kan den hårdnande konkurrensen mötas

Skiljeförfarandet som tvistlösningsmetod erövrar världen. En rad nya skiljedomsinstitut och skiljedomstolar växer fram och erbjuder sina tjänster. Nykomlingarna utmanar de traditionella skiljedomssätena, och Stockholm med sin tradition av öst–västtvister möter nu allt hårdare konkurrens. Nu måste alla krafter vara med och marknadsföra svenskt skiljeförfarande och svensk rätt, anser några av ­Sveriges ledande skiljemän, advokater och akademiker.

 

Läs mer
Annons
Annons

Ledare

Yttrandefrihet är mer än bara en rättighet

Antisemitismen och antiflyktingpropagandan växte sig på trettiotalet starka i Sverige och i övriga Europa Så sker också... Läs mer

Gästkrönika

Så upprätthölls lag och ordning i äldre tider

När vi visualiserar gångna tiders fattiga, farliga värld, skarpt kontrasterande mot nutida verklighet och ideal, ingår... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

Debatt

En demokratisk process

Den 13 januari 2017 offentliggjorde den valberedning som utsetts av Advokatsamfundets fullmäktige sitt förslag till... Läs mer

P.S. Chefredaktören har ordet

Den förändrade Sverigebilden

Sverigebilden förändras ständigt på olika områden. Vikingar, den svenska synden och inte minst Sverige som det neutrala landet mellan öst och väst är exempel som ofta lyfts fram när olika Sverigebilder diskuteras.

Just uppfattningen om det neutrala Sverige har haft ekonomisk betydelse för svenskt näringsliv och många svenska advokater. Under det långa kalla kriget var just uppfattningen att Sverige var ett neutralt land utanför de två mäktiga militär­allianserna Nato och Warszawa­pakten en viktig orsak till att Sovjetunionen valde att förlägga skilje­förfaranden i Sverige. Det fungerade som en viktig del i skapandet av Sverige som en stormakt på skiljeförfaranden. I dag är bilden en annan. Sverige betraktas inte längre som en neutral stat mellan öst och väst. Dessutom leder den globala ekonomins snabba utveckling till att det växer fram konkurrenter runt om i världen, inte minst i Asien. Positionen som stormakt inom skiljeförfarande är inte längre given och svenska advokater ställs nu inför än viktigare och svåra frågor om hur Sverige ska fortsätta att hävda sig framgångsrikt, läs mer i fokus i denna utgåva.

Tom Knutson
Chefredaktör