search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

"Fortsätta den vitalisering av styrelsearbetet som påbörjats"

Uttalande från Chsrister Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock.

Sex tidigare ledamöter av samfundets styrelse går emot Advokatsamfundets valberednings förslag att välja Lena Frånstedt Lofalk till ordförande och Tobias Fälth till vice ordförande. I stället föreslår sextetten att nuvarande vice ordföranden i styrelsen, Christer Danielsson, ska väljas till ny ordförande och att Eva-Maj Mühlenbock ska väljas till vice ordförande.

Christer Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock menar att de inte kommer att presentera någon detaljerad programförklaring innan Advokatsamfundets ordinarie fullmäktigemöte 2017. I ett uttalande beskriver de sina tankar: 
”Det första vi tänker göra är i stället att lyssna på vad ledamöterna vill att samfundet ska bidra med för att stärka oss i vår yrkesroll.”

Danielsson och Mühlenbock ­kommer att inleda en eventuell mandatperiod med att bjuda in till möten runt om i landet för att skapa sig en bild över hur samfundet kan bidra till att stärka ledamöternas yrkesroll.
”Vår ambition är också att fortsätta den vitalisering av styrelsearbetet som påbörjats under det senaste året och som syftar till att styrelsen ska ägna mer tid och kraft åt de utmaningar advokatkåren står inför.”

 

Annons
Annons
Annons