search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Turkiet och folkomröstningen

  • Turkiet är en parlamentarisk demokrati med cirka 80 miljoner invånare.
  • Recep Tayyip Erdoğan var en av grundarna till Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) 2001.
  • Erdoğan var Turkiets premiärminister 2004–2014 och är landets president sedan 2014.
  • Turkiet är medlem av Europarådet sedan 1949 och började förhandla om medlemskap i EU 2005.
  • Turkiet ratificerade Europakonventionen 1954. Turkiet är den stat som har fällts överlägset flest gånger i Europadomstolen: 2 889 gånger 1959–2016.
  • Den 15–16 juli 2016 gjordes ett misslyckat kuppförsök mot regeringen. President Erdoğan utlyste undantagstillstånd den 20 juli. I samband med det upphävde Turkiet tills vidare delar av Europakonventionen i landet enligt konventionens artikel 15. Därefter har undantagstillståndet förlängts.
  • Folkomröstning om en ny författning hålls den 16 april i år. Förslaget till ny författning innebär bland annat att ett verkställande presidentämbete ersätter den nuvarande parlamentariska demokratin, att premiärministerämbetet upphör och att uppgifter och befogenheter för den myndighet som övervakar domare och åklagare ändras.
Magnus Andersson
Annons
Annons