search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Stora brottmål ökar i Sverige

Rapport från Brå.

 

En ny rapport från Brå visar att antalet stora brottmål, som rör många misstänkta eller många brottsoffer, och som tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Merparten av dessa brottmål utgörs av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott och föregås av långa förundersökningar som slukar stora resurser från rättsväsendet. För att hantera ökningen och korta ner utredningstiden, behöver rättsväsendet anpassas mer till stora ärenden, till exempel genom att öka IT-kapaciteten hos polisen och utveckla rättegångsbalken så att den underlättar hanteringen av stora brottmål.

Stora förundersökningar och brottmål (Brå 2017:4)

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons