search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sekretess ger ombud rätt till ersättning för administrativa åtgärder

Kammarrätten i Göteborg ger ombudet rätt till den yrkade ersättningen för administrativa åtgärder.

En advokat i Uddevalla förordnandes i höstas som offentligt biträde i ett LVU-mål och begärde i december 2016 ersättning för 11,5 timmars arbete enligt gällande timkostnadsnorm.

Förvaltningsrätten i Göteborg ansåg dock att en del av arbetet var rutinbetonade administrativa åtgärder som kunnat utföras av administrativ personal, exempelvis att boka möten och ta emot handlingar. Ombudet fick därför ersättning motsvarande 9,7 timmars arbete.

Advokaten överklagade beslutet och menade att de handlingar som mottagits var sekretessbelagda samt att huvudmannen suttit på behandlingshem varför det var nödvändigt att advokaten själv gjorde arbetet. Kammarrätten menar att samtliga åtgärder var nödvändiga och ger ombudet rätt till den yrkade ersättningen.

Kammarrätten i Göteborg skriver: ”Samtliga de åtgärder som nu är aktuella är sådana som varit nödvändiga för att utföra uppdraget som offentligt biträde och ta till vara huvudmannens rätt.”

Mål nr 6879-16

 

Annons
Annons