search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samma kärnvärden men helt olika utmaningar

Det finns det som förenar och det som skiljer sig åt mellan att vara advokat i Sverige och Turkiet.

Kärnvärdena är desamma för båda yrkeskårerna men utmaningarna för dem är helt skilda. 2015 besökte Advokatsamfundets styrelse Turkiet och träffade då ledningen för Istanbuls advokatsamfund. De turkiska advokaterna beskrev det snabbt ökade politiska trycket och hur rättsstaten var under stark press. De menade att Turkiet befann sig vid ett vägskäl där starka krafter ville vrida samhället i islamistisk riktning, läs mer i Advokaten nr 5 2015.

Nu är det uppenbart att tillståndet för den turkiska rättsstaten ytterligare förvärrats allvarligt. Omkring 700 advokater frihetsberövades efter kuppförsöket sommaren 2016, och av dem har 400 formellt arresterats. Förutom advokater drabbas även andra viktiga försvarare av rättsstaten som åklagare, domare och journalister, läs mer i denna utgåva.

Som professor Iain Cameron konstaterade i Advokaten nr 2 i år: ”Rättsstaten är bräcklig och det tar lång tid att bygga upp den, men den kan raseras snabbt.”

Chefredaktör

Tom Knutson
Annons
Annons
Annons