search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Replik: ”Det finns inga vinnare på komplexa regelsystem”

Anne Ramberg och advokat Mattias Schömer bemöter en DI-artikel som pekar ut advokatkåren som vinnare på 3:12-förslaget.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och advokat Mattias Schömer, partner på Advokatfirman Vinge, menar att en artikel med rubriken ”Advokater och revisorer vinnare på förslaget” om förslaget till nya 3:12-regler i Dagens Industri den 9 mars innehåller ett antal oriktiga påståenden.

I en skrivelse på Advokatsamfundets hemsida skriver Ramberg och Schömer att förslaget att ta bort kapitalandelskravet om 4 procent och i stället ersätta detta med ett neutralt och individuellt löneunderlag har tillstyrkts av Advokatsamfundet, trots att förslaget innebär en generell skattehöjning.

Anne Ramberg och Mattias Schömer menar att Advokatsamfundet redan vid införandet av kapitalandelskravet var starkt kritiskt mot detta och förutsåg negativa tröskeleffekter för företag med fler än 25 likaägande aktieägare: ”Utredningens förslag att ta bort nu gällande kapitalandelskrav och i stället ersätta detta med ett neutralt och individuellt löneunderlag som ger en likabehandling oavsett antal aktieägare är därför önskvärt. Det är således inte korrekt som Skatteverkets rättsliga expert påstår att advokater är vinnare på förslaget, om man från Skatteverkets sida inte menar att neutrala system gynnar företag som tidigare missgynnats.”

Ramberg och schömer menar även att det förekommer fler allvarliga felaktigheter i artikeln. Bland annat att systemet med individuellt löneunderlag gör att skatterna för företagarna sänks, när de i själva verket höjs på tre sätt:

  • Skattesatsen för de lågbeskattade inkomsterna höjs, vilket per definition leder till högre skatt.
  • Det utdelningsutrymme som kan tas ut som lågbeskattad inkomst sänks. Detta leder till att en större del av aktieutdelningarna beskattas med högsta marginalskatt.
  • För att komma i åtnjutande av regelverket krävs att företagarna tar ut en högre lön, vilket leder till högre inkomstskatter.

Anne Ramberg och advokat Mattias Schömer menar även att det beklagligt att Skatteverkets rättsliga expert på 3:12-frågor i artikeln anser att rådgivare inom juridiken blir vinnare genom att fler företag kan komma att behöva råd om de nya reglerna. Ramberg och Schömer skriver: ”Det finns inga vinnare på komplexa regelsystem. Detta är en erfarenhet som delas av många. Advokatsamfundet har i flera omgångar påpekat det negativa med detta, nu senast i sitt remissyttrande över utredningens förslag.”

Annons
Annons
Annons