search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande

R-2016/2176 Betänkandet Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)

R-2016/2191 Promemorian Normgivningen inom åklagarväsendet (Ds 2016:15)

R-2016/2226 Delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

R-2016/2265 Betänkandet En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79)

R-2016/2431 Betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)

R-2016/2450 Betänkandet Stärkt Ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)

R-2016/2465 Medieutredningens slutbetänkande En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

R-2017/0246 Promemorian Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

R-2017/0368 Processbeskrivning Spår 6 – Förlängningsansökningar

R-2017/0520 Promemorian Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

Annons
Annons
Annons