search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser Världen

AI påverkar advokattimmar negativt

Forskare vid University of North Carolina School of Law menar att rättslig artificiell intelligens kan leda till 13 procent nedgång i advokattimmar, enligt New York Times. Forskarna, som har studerat hur AI påverkar advokaters arbete på stora amerikanska advokatbyråer, uppskattar att antalet advokattimmar minskar med 2,5 procent per år under fem år till följd av den nya tekniken.

Kamerunska advokater frihetsberövade

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har skrivit ett öppet brev till Kameruns president Paul Biya angående frihetsberövandet av de två advokaterna Felix Agbor-Balla och dr Fontem Aforteka’a Neba, ordförande respektive generalsekreterare i Cameroon Anglophone Civil Society Consortium. CCBE uppmärksammar i skrivelsen Paul Biya på FN:s grundläggande principer om advokatrollen.

Kritik kring bestämmelser i penningtvättsdirektivet

I nyhetsbrevet CCBE-info nr 59 uttrycker CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, kritik och oro över ett antal bestämmelser i de föreslagna ändringarna av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Ur innehållet i CCBE-Info nr 59 även:

  • Den europeiska arresteringsordern.
  • Europeiska advokatdagen i oktober 2017.
  • Workshop om skydd för hotade MR-advokater.
  • Ett projekt om att återupprätta rättsstaten i Venezuela.
Annons
Annons