search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Motion om arbetsgrupp för riktlinjer

Advokaterna Lars Kongstad och Karl Woschnagg skriver motion om arbetsgrupp för riktlinjer för beredande av val av ledamöter i Advokatsamfundets styrelse respektive disciplinnämnd.

Advokaterna Lars Kongstad och Karl Woschnagg föreslår i en motion till Advokatsamfundets ordinarie fullmäktigemöte 2017 att mötet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram riktlinjer för beredande av val av ledamöter i Advokatsamfundets styrelse respektive disciplinnämnd. Kongstad och Woschnagg skriver att syftet med uppdraget är ”att ta fram ett förslag till riktlinjer som ger en transparent och tydlig urvalsprocess med ökad möjlighet för ledamöter som önskar engagera sig i styrelsen eller disciplinnämnd att delta i processen”.  Advokatsamfundets ordinarie fullmäktigemöte 2017 hålls den 15 juni.

Annons
Annons
Annons