search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips från Juridiska biblioteket

Titel: Tvångsvård av barn och unga : rättigheter, utmaningar och gränszoner
Författare: Pernilla Leviner, Tommy Lundström
Förlag: Wolters Kluwer

Att tvångsomhänderta barn som far illa är en av de mest ingripande åtgärder som staten genom sociala myndigheter kan vidta. I denna antologi diskuterar några av Sveriges främsta experter på den sociala barnavården tvångsvårdsingripanden ur rättsvetenskapliga och socialvetenskapliga perspektiv. De olika kapitlen tar upp lagstiftningen och dess historia, fakta om tvångsomhändertagandenas omfattning, vårdens innehåll och hur det sociala arbetet på detta område går till. Boken lyfter särskilt de problem och svårigheter som utmärker den sociala barnavården i allmänhet och tvångsvårdslagstiftningen i synnerhet.

Titel: Kommersiell hyresrätt
Författare: Anders Victorin, Assur Badur, Jonny Flodin and Richard Hager
Förlag: Wolters Kluwer

Boken som nu kommer i en fjärde uppdaterad upplaga behandlar speciella hyresfrågor för lokaluthyrning som exempelvis ingående av avtal, andrahandsuthyrning, överlåtelse och uppsägningar, besittningsskydd, medlingsförfarande samt tvistelösning i hyresnämnd, tingsrätt och skiljenämnd och skadeståndsfrågor. Vidare behandlas speciella företeelser inom området, till exempel fastighetsleasing och hyra samt lokaler som kreditobjekt. Föregående upplaga med Anders Victorin som ensam författare kom ut 2003.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons