search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Klientlojaliteten kräver samhällsengagemang

Samhällsengagemanget är en del av advokatens klientlojalitet. Det menar advokat Viktor Banke.

Viktor Banke arbetar främst med asylrätt, brottmål och tvångsvårdsmål. De senaste åren har han gjort sig känd som samhällsdebattör i olika medier, bland annat som kolumnist i tidningen Metro. I juli kommer hans debutbok ”Andrum” ut på Norstedts.

Advokat Viktor Banke talade om sitt samhällsengagemang och om att våga göra sig hörd i debatten vid Hildarys och Advokat i framtidens lunchseminarium i Stockholm den 20 mars.

Vid seminariet menade Viktor Banke att jurister bör engagera sig, när en fråga blir politiserad och det finns risk att det drabbar klientkollektivet.
– Det följer av advokatens klientlojalitet. Det inträder en skyldighet att stå upp för klientkollektivet och för de enskilda klienter man har. Jag skulle önska att jurister gjorde det oftare! sa han.

Enligt Viktor Banke behövs juristerna i samhällsdebatten för att förklara händelser och deras konsekvenser för enskilda människor. Det är viktigt att den som har kunskaper och som har tid, möjlighet och formuleringskonst gör sig hörd för att sprida sin kunskap, tyckte han.


Advokat Viktor Banke. Foto: Magnus Andersson

Att vara jurist förpliktar, ansåg Viktor Banke. Det finns hela tiden frågor där politiker och andra opinionsbildare är mer eller mindre beroende av att ingen ställer sig upp och förklarar att situationen inte är så enkel som den framställs.

Viktor Banke menade att det saknas balanserade och nyanserade inlägg i debatten.
– De människor som lyfts upp i debattprogrammen är sällan sakkunniga. Det som utmärker dem är snarare att de har starka åsikter, sa han.

Viktor Banke konstaterade att debatten förs på juristernas planhalva. Nästan alltid när ett politiskt argument förs fram, hänvisar man till juridiken.
– Då är det vår uppgift att se till att man inte slarvar – för det är populism att slarva med fakta för att vinna poäng, och till sist blir det ett demokratiskt problem. Vi har ett ansvar att försöka motverka det, sa han.

Viktor Banke påminde om att den som arbetar på advokatbyrå kan ha en fördel ur ett uppdragsperspektiv av att få en framträdande roll i debatten, eftersom möjliga klienter känner till ens namn.

Men det kan också finnas nackdelar med engagemanget. Viktor Banke underströk att de ärenden man har aldrig får bli lidande. Genom sitt engagemang vill man ju företräda klientkollektivet och de enskilda klienterna – men det misslyckas man med, om man inte sköter balansen mellan arbete och engagemang.
– Engagemanget får aldrig gå ut över klientlojaliteten, framhöll han.

Om man debatterar i provocerande ämnen kan man bli utsatt för hot. Juridiken, till skillnad från politiken, anpassar sig inte efter opinionsläget, konstaterade Viktor Banke.
– Det är lite av poängen med en rättsstat, men det kan vara provocerande för människor, sa han.

Särskilt asyl- och invandringsfrågor, som Viktor Banke har debatterat mycket i, är provocerande för många.
– Men det är kanske det område som mest av allt behöver sakkunskap, sa han.

Ytterligare en möjlig nackdel är stress. Arbetet kan bli ännu mer stressande om man ger sig in i engagemang utanför yrkesverksamheten. Också det kan medföra att klienterna blir lidande. Viktor Banke betonade att det är viktigt att man som anställd kommunicerar med delägarna om vad engagemanget går ut på och vilket utrymme man har för det. Som byråjurist representerar man både Advokatsamfundet och sin arbetsgivare.

Han menade att det viktigaste är att vara tydlig mot sig själv och mot arbetsgivaren – och att aldrig glömma bort klientlojaliteten.
– Jag vill uppmana fler att börja debattera! sammanfattade Viktor Banke.

Magnus Andersson
Annons
Annons