search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD beviljar advokatbyrå prövningstillstånd

Svea hovrätt ålade en advokatbyrå att betala skadestånd för vårdslös rådgivning som ombud för en bostadsrättsförening i en entreprenadtvist. Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd.

En bostadsrättsförening i Nacka anlitade en advokatbyrå för att företräda föreningen i en entreprenadtvist. Efter att föreningen inte blivit nöjd med utfallet av tvisten i hovrätten stämde föreningen advokatbyrån på skadestånd på nästan 14,5 miljoner kronor för vårdslös rådgivning.

Sedan Stockholms tingsrätt lämnat talan utan bifall fastslog hovrätten dock i sin tur att det förekommit skadeståndsgrundande vårdslöshet från advokatbyråns sida. Enligt hovrätten var advokatbyrån skadeståndsskyldig på grund av att den aktuella advokaten utformat bostadsrättsföreningens talan på ett sådant sätt att föreningens rätt till betalning eller kvittning inte prövades som ett självständigt yrkande, varför talan mot total­entreprenören ogillades.

Hovrätten biföll bostadsrättsföreningens överklagande och förpliktade advokatbyrån att betala skadestånd på drygt 12 miljoner kronor.

Efter överklagande av advokatbyrån meddelar Högsta domstolen nu prövningstillstånd i frågan om det förelegat en reklamationsskyldighet för bostadsrättsföreningen och, i sådant fall, om reklamation skett i rätt tid. Advokatbyrån yrkar att frågan ska ogillas i dess helhet och att den aktuella advokaten inte har förfarit vårdslöst mot bostadsrättsföreningen samt att den inte har orsakats påstådd rättsförlust eller annan skada.

HD vilandeförklarar frågan om prövningstillstånd när det gäller målet i övrigt.

Mål nr T 12-17

Annons
Annons