search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Framtidens obeståndsrätt ska ta form

Flera stora och efterfrågade förändringar är på gång för konkursförvaltare och rekonstruktörer då framtiden obeståndsrätt ska ta form. Men det finns även kritik mot flera av förslagen.

Under 2015 gick totalt 5 689 aktiebolag i konkurs i Sverige och 191 bolag rekonstruerades. Av de senare var 92 vid liv ett år senare, enligt kreditupplysnings­företaget Creditsafes statistik. I dag, två år efter att rekonstruktionen inleddes, beräknas 26 procent vara vid liv. Be­loppen som konkurser och rekonstruktioner omsätter är enorma. Ett stort antal advokater är engagerade både som konkursförvaltare och rekonstruktörer.

Det ligger i detta nu flera aktuella förslag om reformer och förändringar inom obeståndsrättens område på regeringens bord. Stora förändringar kan vänta runt hörnet för konkursförvaltare och inte minst rekonstruktörer. Tre stora utredningar om rekonstruktions- och konkursrätt ligger på olika departementsbord för beredning. Två av dem – Europeiska kommissionens nya EU-direktiv om företagsrekonstruktion och vissa insolvensfrågor samt Entreprenörskapsutredningen – berör rekonstruktionsrätt. Och hos Justitiedepartementet bereds i detta nu rapporten En mer rationell konkurshantering, som Domstolsverket och Kronofogdemyndighetens verksamhetsgren för tillsyn i konkurser (TSM) 2013 tog fram.

Mikael Möller, professor i civilrätt vid Uppsala universitet och expert åt Europeiska kommissionen, menar att det finns behov av reformer inom rekonstruktions- och konkursrätt. Dels på grund av att Sverige gått från att vara nordiskt föregångsland inom fältet central lagstiftning och kommersiell rätt till att ha blivit passerat av många jämförbara länder, som Finland och Norge, dels på grund av en internationell utveckling som kräver harmonisering mellan EU-länderna.

Att de aktuella reformförslagen mestadels berör rekonstruktion har bland annat att göra med att en harmonisering av alla EU-länders väl utvecklade konkurslagstiftningar i dag får betraktas som mycket svår.
– Det kanske vore viktigare med en gemensam konkursgrund, gemensamma regler om bevakning av fordringar och om återvinning i konkurser än rörande rekonstruktioner som inleds för ett tidigare stadium än insolvens, men de flesta länder har inarbetade regler sedan länge för detta och är obenägna att ändra dem. Men för ett regelverk för tidiga rekonstruktioner är det möjligt, säger Mikael Möller.

FOKUS 3/2014:

Johan Persson
Annons
Annons
Annons