search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Avhandling om rättegångskostnader i tvistemål

Ny avhandling från Uppsala universitet.  

Trots att rättegångskostnaderna har stor praktisk betydelse i de flesta tvistemål har de rönt förhållandevis liten uppmärksamhet inom rättsvetenskapen. Reglerna om rättegångskostnader har heller inte varit föremål för någon mer genomgripande lagändring sedan de trädde i kraft 1948. Detta är den första avhandlingen som i mer omfattande form granskar kostnadsreglerna på över 50 år (1964 kom Ulla Jacobsson med avhandlingen Parts kostnad i civilprocess). I avhandlingens första del görs en grundlig genomgång av den teoretiska behandlingen av rättegångskostnadsfrågor under 1900-talet. Den andra delen behandlar konkreta frågor om tillämpningen av reglerna om rättegångskostnader i 18 kap. rättegångsbalken. Henrik Bellander har tidigare varit verksam som advokat.

Rättegångskostnader: Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål (Iustus).

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons