search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Att det finns flera kandidater är en demokratisk styrka

Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund, skriver om ordförandediskussionen i samfundet. Ivarsson skriver att han saknar ett eget intresse i saken och inte har någon dold agenda utan enbart har samfundets bästa för ögonen.

Advokaten Tomas Nilsson har på Sveriges advokatsamfunds hemsida ifrågasatt att jag yttrar mig över vem som ska bli ny ordförande för Advokatsamfundet och detsamma har före detta advokaten Elisabet Fura gjort i tidskriften Advokaten. Det har även ifrågasatts vems intressen jag företräder och om jag har någon dold agenda.

Efter det att valberedningens förslag blev känt var det ett stort antal advokater som hörde av sig till mig och ifrågasatte såväl förslaget som processen. Även om jag också var mycket förvånad över såväl förslaget som att ingen från valberedningen sökt kontakt med mig innan valberedningen genomförde sitt enda sammanträde och presenterade sitt förslag fann jag inledningsvis ingen anledning att ge mig in i diskussionen. När det några veckor senare presenterades ett alternativt förslag till ordförande och vice ordförande som jag tyckte var bättre för Advokatsamfundet än valberedningens förslag förklarade jag på fråga från Dagens Juridik att jag ställde mig bakom det. Därefter har Realtid bett om mina kommentarer.

Jag saknar eget intresse i saken och har naturligtvis ingen dold agenda utan har enbart samfundets bästa för ögonen. Från och med den 1 juli kommer jag lämna samfundets ledning men är mån om att samfundet ska fortsätta utvecklas i en riktning som är bra för ledamöterna oavsett om de sysslar med humanjuridik eller affärsjuridik. I egenskap av ordförande är jag dessutom röstberättigad på fullmäktigemötet i juni vilket Nilsson och Fura verkar ha glömt. Det förslag som presenterats av sex före detta styrelseledamöter menar jag stärker sammanhållningen inom Advokatsamfundet och gynnar en fortsatt positiv utveckling.

Jag tycker det är trist att vi hamnat i en diskussion om yttrandefrihet och dolda motiv istället för att kunna fokusera på sakfrågan och lyssna på vad de olika kandidaterna vill göra som ordförande för samfundet. Christer Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock har avgivit en programförklaring, vilken tyvärr inte publicerats på Advokatsamfundets hemsida, där de redogör för vad de vill göra om de blir valda. Det finns också ett stort värde i att det vitaliseringsarbete som påbörjats i styrelsen de senaste åren kan fortsätta. Att byta ut både ordföranden och vice ordföranden samtidigt skulle riskera detta arbete. Framförallt när den av valberedningen föreslagna ordföranden inte suttit i styrelsen sedan 2006. Det är helt enkelt olämpligt.

Att det finns flera kandidater och att dessa presenteras flera månader före valet är en demokratisk styrka. För mig som advokat är det viktigt att samtliga kandidater får komma till tals och att valet sker i en transparent process. Det är därför positivt att såväl förslaget att vice ordföranden Christer Danielsson ska ta steget upp till ordförande som valberedningens motförslag presenteras i god tid före fullmäktigemötet. I våra grannländer är det vanligt förekommande att det finns flera kandidater till posterna som ordförande och vice ordförande. Det finns även i våra stadgar regler för hur vi ska förfara när det finns flera kandidater. Däremot finns det inte i våra stadgar några regler om hur valberedningen ska utföra sitt arbete. Det förhållande att vi som fullmäktigeledamöter tidigare sällan eller aldrig haft möjlighet att göra val mellan olika kandidater innebär inte att konsensus alltid måste eftersträvas.

Bengt Ivarsson, Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons
Annons