search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat får PT om helgersättning för förhör

Praxis behövs om tillämpning av ”helgtaxan” på tidsspillan.

En advokat förordnades en lördag till offentlig försvarare för en 17-åring som var misstänkt i ett mordmål. Förhör med de misstänkta, där försvararna deltog, hölls bland annat under lördagen och söndagen. Sedan förundersökningen mot vissa av de misstänkta hade lagts ned, begärde försvararna ersättning för arbete och tidsspillan enligt Domstolsverkets ”helgtaxa”.

Tingsrätten bestämde ersättningen för arbete enligt helgtaxan. Men när det gällde ersättningen för tidsspillan konstaterade tingsrätten att det inte finns någon grund i rättegångsbalken för att frångå Domstolsverkets föreskrifter för ersättning.

Hovrätten instämde i tingsrättens avgörande och noterade i sitt beslut att ersättningsfrågan är av prejudikatintresse.

Gävleadvokaten överklagade till Högsta domstolen och anförde att vägledning behövs i frågan om vad begreppet ”arbetstid” innebär när ersättning bestäms och om ersättningsnivåns storlek. HD beslöt den 20 mars att bevilja prövningstillstånd i ersättningsfrågan.

HD:s mål nr Ö 3395-16

Annons
Annons
Annons