search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 3 2017 Årgång 83
Nr 3 2017 Årgång 83

Fokus

Framtidens obeståndsrätt ska ta form

Flera stora och efterfrågade förändringar är på gång för konkursförvaltare och rekonstruktörer då framtidens obeståndsrätt ska ta form.

Men det finns även kritik mot flera av förslagen.

Läs mer
Annons
Annons

Ledare

Det kommer ett liv efter den 15 juni

Som generalsekreterare är det inte självklart att uttala sig i den infekterade striden om ordförandeposten i Sveriges... Läs mer

Gästkrönika

Straffens utformning behöver moderniseras och utvecklas

Den som intresserar sig för kriminalpolitikens utveckling i vårt land har en del att fundera på just nu. Känt är att... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Samma kärnvärden men helt olika utmaningar

Kärnvärdena är desamma för båda yrkeskårerna men utmaningarna för dem är helt skilda. 2015 besökte Advokatsamfundets styrelse Turkiet och träffade då ledningen för Istanbuls advokatsamfund. De turkiska advokaterna beskrev det snabbt ökade politiska trycket och hur rättsstaten var under stark press. De menade att Turkiet befann sig vid ett vägskäl där starka krafter ville vrida samhället i islamistisk riktning, läs mer i Advokaten nr 5 2015.

Nu är det uppenbart att tillståndet för den turkiska rättsstaten ytterligare förvärrats allvarligt. Omkring 700 advokater frihetsberövades efter kuppförsöket sommaren 2016, och av dem har 400 formellt arresterats. Förutom advokater drabbas även andra viktiga försvarare av rättsstaten som åklagare, domare och journalister, läs mer i denna utgåva.

Som professor Iain Cameron konstaterade i Advokaten nr 2 i år: ”Rättsstaten är bräcklig och det tar lång tid att bygga upp den, men den kan raseras snabbt.”

Chefredaktör

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post