search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Trots fler anmälningar så fälls allt färre journalister

Trots att antalet anmälningarna ökar mot journalister verksamma inom etermedier och tryckta medier så ökar inte antalet fällningar i PO och PON. Tvärtom så är trenden att fällningarna blivit färre. Samma trend gäller Granskningsnämnden. En viktig orsak till att fällningarna blivit färre är att journalistkåren professionaliserats. Det var en av slutsatserna från ett seminarium som arran­gerades i början av februari med anledning av att journalisten och författaren Nils Funckes bok Att publicera gavs ut.

Funckes bok handlar om etik och juridik och vänder sig till bland annat publicister och advokater med intresse för tryckfrihetsfrågor.

Tom Knutson
Annons
Annons