search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Strid om ordförandeposten i Advokatsamfundet

Sex ledamöter i Advokatsamfundet går emot valberedningens förslag om Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande i samfundet och föreslår i stället att nuvarande vice ordföranden, Christer Danielsson, ska väljas till ny ordförande. Nuvarande ordförande Bengt Ivarsson ställer sig bakom förslaget.

Advokatsamfundets valberedning har enhälligt föreslagit att samfundets fullmäktige ska välja Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande i samfundet. Frånstedt Lofalk är sedan 2008 ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd och har tidigare varit vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse. Till ny vice ordförande föreslår valberedningen Tobias Fälth, som är ledamot av huvudstyrelsen sedan flera år.

I en skrivelse till ledamöter i Advokatsamfundet föreslår sex tidigare ledamöter i samfundets styrelse att nuvarande vice ordföranden i styrelsen, Christer Danielsson, ska väljas till ny ordförande och att Eva-Maj Mühlenbock, som i likhet med Tobias Fälth är ledamot av huvudstyrelsen, ska väljas till vice ordförande.

Valberedningens ordförande Tomas Nilsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund 2007–2011, menar att Lena Frånstedt Lofalk är det klart mest kvalificerade alternativet.
– Vid årets val av huvudstyrelse i Advokatsamfundet ska det väljas en ny ordförande efter Bengt Ivarsson. En enig valberedning har föreslagit Lena Frånstedt Lofalk som ny ordförande. Utgångspunkten har varit att den som bedöms vara bäst lämpad för uppdraget givetvis ska föreslås, menar Tomas Nilsson.

Advokatsamfundets nuvarande ordförande Bengt Ivarsson har på Twitter, Linked­in och i en artikel i Dagens Juridik förklarat att han ställer sig bakom förslaget att gå emot valberedningen och att samfundets fullmäktige i stället ska välja Christer Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock.

Valberedningens ordförande Tomas Nilsson är kritisk till att Ivarsson går emot valberedningen:
– De som har erfarenhet av arbete i föreningsliv och organisationer måste förvånas över Bengt Ivarssons åtgärd att som sittande ordförande – långt före samfundets årsmöte – gå ut och argumentera mot valberedningens enhälliga förslag. Något sådant har jag aldrig varit med om. Valen ska ske vid fullmäktigemötet i mitten av juni. Detta misskrediterar samfundet och kan inte tolkas på annat sätt än att Ivarsson låter egna och/eller andras starka intressen vinna över ett brukligt och sansat uppträdande. 

Annons
Annons