search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Nya uppdrag

  • Regeringen har den 19 januari utnämnt advokaterna Sara Ulfsdotter och Sofia Olsson till rådmän i Gotlands tingsrätt respektive Malmö tingsrätt.
  • Sigurd Heuman, tidigare lagman i Helsingborgs tingsrätt, ska utreda en ändring av datalagringslagen.
  • Stefan Strömberg, lagman vid Stockholms tingsrätt, har fått i uppdrag av justitie- och migrationsministern att utreda och föreslå åtgärder som leder till en snabbare lagföring av brott.
  • Konstitutionsutskottet, KU, föreslog i början av feb­ruari, att Ingvar Mattson, Stefan Lundgren och Helena Lindberg blir nya riksrevisorer. Riksdagen fastställde sedan förslagen den den 15 februari. Samtliga riksrevisorer är i dag generaldirektörer för svenska myndigheter: Ingvar Mattson för Statskontoret, Stefan Lundgren för Statistiska centralbyrån och Helena Lindberg för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Annons
Annons